laptop computer beside coffee mug

Za wszystko inne zapłacisz kartą

white and blue magnetic card

Dzisiejsze zakupy prawie w stu procentach są opłacane nie tradycyjną formą, jaką stanowi gotówka, ale przy pomocy terminali płatniczych. Karta kredytowa to bardzo dobrze rozpowszechniony środek płatniczy. Terminale znajdują się już nie tylko w wielkopowierzchniowych sklepach należących do wielkich sieci handlowych.

Dziś można je spotkać także w sklepach osiedlowych, barach, a nawet taksówkach. Ciężko znaleźć miejsce, w którym karta płatnicza nie mogłaby zostać użyta do zapłacenia za zakup bądź usługę. Oczywiście istnieją jeszcze takie relikty przeszłości, jednak należą już do ogromnej rzadkości.

Dalszym krokiem w cyfryzacji handlu są płatności za pomocą telefonu. Wystarczy odpowiednia aplikacja i nasz smartfon może zastępować kartę kredytową czy płatniczą. Warto tu wymienić takich dostawców usług płatniczych jak: Blik, SkyCash czy PayPal. Dają oni szereg – czasami nieco odmiennych – usług internetowych, które pozwalają na jeszcze szybszy i prostszy przepływ środków płatniczych między sprzedającym a kupującym bądź usługodawcą a usługobiorcą.